LV203 – Tranh đính đá

Tên tranh: Vườn Tình Yêu
Kích thước: 105 x 50 cm
¥418