LV231 – Tranh đính đá

Tên tranh: Vườn Hạnh Phúc
Kích thước: 108 x 66 cm
¥465