LV303 – Tranh đính đá

Tên tranh: Uyên ương thưởng nhật
Kích thước: 57 x 90 cm
¥426