LV046 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tranh Hoa Quả
Kích thước: 65 x 50 cm
¥232