LV287 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tiểu Ngư Canh Mục
Kích thước: 70 x 50 cm
¥288