LV3064 – Tranh thêu

Tên tranh: Thuận buồm xuôi gió
Kích thước: 75 x 43 cm
¥108

LV3044 – Tranh thêu

Tên tranh: Thuận buồm xuôi gió
Kích thước: 108 x 55 cm
¥178

LV264 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thuận buồm xuôi gió
Kích thước: 130 x 75 cm
¥606

LV089 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thuận buồm xuôi gió
Kích thước: 90 x 50 cm
¥302

LV064 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thuận buồm xuôi gió
Kích thước: 130 x 65 cm
¥493