LV310 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thôn Quê Mùa Hạ
Kích thước: 145 x 75 cm
¥872