LV238 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiên nhiên kỳ vĩ
Kích thước: 180 x 90 cm
¥1.020

LV237 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiên nhiên kỳ vĩ
Kích thước: 150 x 75 cm
¥766