LV331 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thánh Mẫu
Kích thước: 31 x 42 cm
¥158

LV330 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thánh Mẫu
Kích thước: 65 x 75 cm
¥333