LV206 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tây Phương Cực Lạc Thánh Chúng A Di Đà Phật
Kích thước: 136 x 75 cm
¥510