LV251 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tài Lộc Lâm Môn
Kích thước: 112 x 55 cm
¥377