LV070 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quê hương yên bình
Kích thước: 100 x 68 cm
¥480