LV193 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phúc Đáo
Kích thước: 102 x 50 cm
¥342