LV060 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phố Cổ
Kích thước: 105 x 60 cm
¥448