LV306-307-309 – Tranh đính đá

Tên tranh: Ngọc lan phú quý
Kích thước: 45 x 45 cm
¥200