LV312 – Tranh đính đá

Tên tranh: Nấc Thang Thiên Đường
Kích thước: 97 x 50 cm
¥430