LV200 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lý Ngư Vọng Nguyệt
Kích thước: 98 x 89 cm
¥488