LV3139 – Tranh thêu

Tên tranh: Long phụng sum vầy
Kích thước: 81 x 40 cm
¥93

LV240 – Tranh đính đá

Tên tranh: Long phụng sum vầy
Kích thước: 100 x 55 cm
¥438

LV139 – Tranh đính đá

Tên tranh: Long phụng sum vầy
Kích thước: 94 x 45 cm
¥288