LV151 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lộc
Kích thước: 53 x 71 cm
¥258