LV3271 – Tranh Thêu

Tên tranh: Lạy Chúa Con Tín cậy Vào Ngài
Kích thước: 51 x 72 cm
¥112