LV236 – Tranh đính đá

Tên tranh: Khí Phách Sơn Hà
Kích thước: 110 x 50 cm
¥392