LV246 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hương Sen
Kích thước: 50 x 90 cm
¥335