LV3040 – Tranh thêu

Tên tranh: Hoa Ngọc Lan Tím
Kích thước: 58 x 43 cm
¥96

LV293 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Ngọc Lan Tím
Kích thước: 135 x 45 cm
¥626

LV057 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Ngọc Lan Tím
Kích thước: 68 x 50 cm
¥212