LV399 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Hướng Dương
Kích thước: 57 x 50 cm
¥262

LV309 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Hướng Dương
Kích thước: 148 x 70 cm
¥598