LV298 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Hồng Vàng
Kích thước: 50 x 60 cm
¥276