LV3212 – Tranh Thêu

Tên tranh: Hoa Hồng Vàng
Kích thước: 43 x 51 cm
¥88

LV298 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Hồng Vàng
Kích thước: 50 x 60 cm
¥276