LV289 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Bên Cửa Sổ
Kích thước: 65 x 50 cm
¥251