LV315 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hạnh phúc yên bình
Kích thước: 90 x 52 cm
¥382