LV326 – Tranh đính đá

Tên tranh: Giàu sang phú quý
Kích thước: 118 x 50 cm
¥379

LV135 – Tranh đính đá

Tên tranh: Giàu sang phú quý
Kích thước: 118 x 50 cm
¥328