LV366 – Tranh đính đá

Tên tranh: Gia hoà Phú Quý
Kích thước: 115 x 75 cm
¥503