LV3035 – Tranh thêu

Tên tranh: Đức Mẹ Maria
Kích thước: 43 x 51 cm
¥88

LV050 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đức Mẹ Maria
Kích thước: 50 x 65 cm
¥246