LV3140 – Tranh thêu

Tên tranh: Đức mẹ maria bồng con
Kích thước: 40 x 52 cm
¥70

LV140 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đức mẹ maria bồng con
Kích thước: 46 x 61 cm
¥218