LV141 – Tranh đính đá

Tên tranh: Chúc Mừng Năm Mới
Kích thước: 86 x 46 cm
¥298