LV232 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cây Hạnh Phúc
Kích thước: 110 x 60 cm
¥535

LV228 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cây Hạnh Phúc
Kích thước: 110 x 66 cm
¥553