LV373 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bữa Tiệc Ly
Kích thước: 200 x 85 cm
¥1.030