LV297 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bồng Lai Tiên Cảnh
Kích thước: 160 x 84 cm
¥802