LV3037 – Tranh thêu

Tên tranh: Bình yên hạnh phúc
Kích thước: 104 x 59 cm
¥205

LV052 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình yên hạnh phúc
Kích thước: 125 x 70 cm
¥646