LV097 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bách Niên Trường Thọ
Kích thước: 90 x 54 cm
¥341