LV067 – Tranh đính đá

Tên tranh: An Nhiên Hạnh Phúc
Kích thước: 50 x 70 cm
¥230