LV364 – Tranh đính đá

Tên tranh: Long Phụng Cát Tường
Kích thước: 100 x 60 cm
¥418

LV3281 – Tranh Thêu

Tên tranh: Gia hòa vạn sự hưng
Kích thước: 110 x 54 cm
¥148

LV318 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phú Quý Cát Tường
Kích thước: 90 x 60 cm
¥388

LV3139 – Tranh thêu

Tên tranh: Long phụng sum vầy
Kích thước: 81 x 40 cm
¥93

LV240 – Tranh đính đá

Tên tranh: Long phụng sum vầy
Kích thước: 100 x 55 cm
¥438

LV139 – Tranh đính đá

Tên tranh: Long phụng sum vầy
Kích thước: 94 x 45 cm
¥288