LV320 – Tranh đính đá

Tên tranh: Sơn thủy hữu tình
Kích thước: 130 x 75 cm
¥576

LV319 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 150 x 75 cm
¥692

LV317 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 160 x 84 cm
¥796

LV312 – Tranh đính đá

Tên tranh: Nấc Thang Thiên Đường
Kích thước: 97 x 50 cm
¥430

LV311 – Tranh đính đá

Tên tranh: Khu Rừng Bí Ẩn
Kích thước: 150 x 75 cm
¥870

LV3100 – Tranh thêu

Tên tranh: Non nước hữu tình
Kích thước: 151 x 65 cm
¥293

LV3051 – Tranh thêu

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 139 x 67 cm
¥288

LV3050 – Tranh thêu

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 89 x 43 cm
¥126

LV3046 – Tranh thêu

Tên tranh: Sơn thủy hữu tình
Kích thước: 100 x 55 cm
¥158

LV3045 – Tranh thêu

Tên tranh: Sơn thủy hữu tình
Kích thước: 124 x 67 cm
¥258

LV3044 – Tranh thêu

Tên tranh: Thuận buồm xuôi gió
Kích thước: 108 x 55 cm
¥178

LV304 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 150 x 75 cm
¥691

LV3037 – Tranh thêu

Tên tranh: Bình yên hạnh phúc
Kích thước: 104 x 59 cm
¥205

LV3034 – Tranh thêu

Tên tranh: Tranh Gia Đình Hạnh Phúc
Kích thước: 59 x 49 cm
¥88

LV3031 – Tranh thêu

Tên tranh: Miền quê thanh bình
Kích thước: 100 x 50 cm
¥150

LV3030 – Tranh thêu

Tên tranh: Ngôi nhà hạnh phúc
Kích thước: 65 x 50 cm
¥118

LV3025 – Tranh thêu

Tên tranh: Non nước hữu tình
Kích thước: 100 x 50 cm
¥156

LV3024 – Tranh thêu

Tên tranh: Sơn thủy hữu tình
Kích thước: 132 x 58 cm
¥218

LV3021 – Tranh thêu

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 132 x 70 cm
¥258

LV3020 – Tranh thêu

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 100 x 55 cm
¥160

LV302 – Tranh đính đá

Tên tranh: Non nước hữu tình
Kích thước: 150 x 75 cm
¥821

LV3016 – Tranh thêu

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 132 x 58 cm
¥215

LV3015 – Tranh thêu

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 99 x 51 cm
¥150

LV3014 – Tranh thêu

Tên tranh: Mùa xuân ấm áp
Kích thước: 180 x 90 cm
¥486

LV3012 – Tranh thêu

Tên tranh: Thiên nhiên giao hòa
Kích thước: 123 x 62 cm
¥216

LV3011 – Tranh thêu

Tên tranh: Thiên nhiên giao hòa
Kích thước: 100 x 55 cm
¥158

LV301 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 200 x 95 cm
¥1.235