LV406 – Tranh đính đá

Tên tranh: Ngôi Làng Ven Sông
Kích thước: 100 x 55 cm
¥422

LV3312 – Tranh Thêu

Tên tranh: Đầu Làng
Kích thước: 200 x 106 cm
¥598

LV3311 – Tranh Thêu

Tên tranh: Đầu Làng
Kích thước: 160x 80 cm
¥395

LV3310 – Tranh Thêu

Tên tranh: Đầu Làng
Kích thước: 120 x 65 cm
¥266

LV3283 – Tranh Thêu

Tên tranh: Ngôi nhà hạnh phúc
Kích thước: 90 x 58 cm
¥172

LV3208 – Tranh Thêu

Tên tranh: Tiểu Ngư Canh Mục
Kích thước: 59 x 43 cm
¥96

LV3196 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quê Em Mùa Lúa Chín
Kích thước: 90 x 63 cm
¥188

LV315 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hạnh phúc yên bình
Kích thước: 90 x 52 cm
¥382

LV313 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quê Em Mùa Lúa Chín
Kích thước: 150 x 75 cm
¥870

LV310 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thôn Quê Mùa Hạ
Kích thước: 145 x 75 cm
¥872

LV3049 – Tranh thêu

Tên tranh: Quê hương thanh bình
Kích thước: 84 x 57 cm
¥158

LV3048 – Tranh thêu

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 84 x 57 cm
¥158

LV3041 – Tranh thêu

Tên tranh: Quê hương thanh bình
Kích thước: 96 x 57 cm
¥175

LV3013 – Tranh thêu

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 124 x 62 cm
¥218

LV287 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tiểu Ngư Canh Mục
Kích thước: 70 x 50 cm
¥288

LV245 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quê Em Mùa Lúa Chín
Kích thước: 108 x 75 cm
¥646

LV239 – Tranh đính đá

Tên tranh: Làng Quê Yên Bình
Kích thước: 75 x 50 cm
¥298

LV199 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đầu Làng
Kích thước: 133 x 75 cm
¥776

LV069 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 100 x 68 cm
¥480

LV061 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quê hương thanh bình
Kích thước: 115 x 68 cm
¥509

LV049 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tranh Gia Đình Hạnh Phúc
Kích thước: 70 x 50 cm
¥317

LV045 – Tranh đính đá

Tên tranh: Miền quê thanh bình
Kích thước: 120 x 60 cm
¥511

LV044 – Tranh đính đá

Tên tranh: Ngôi nhà hạnh phúc
Kích thước: 77 x 60 cm
¥350