LV387 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phát Lộc
Kích thước: 50 x 64 cm
¥215

LV3300 – Tranh Thêu

Tên tranh: Phát Lộc
Kích thước: 43 x 54 cm
¥75

LV3169 – Tranh thêu

Tên tranh: Chúa Jesu
Kích thước: 66 x 38 cm
¥99

LV3140 – Tranh thêu

Tên tranh: Đức mẹ maria bồng con
Kích thước: 40 x 52 cm
¥70

LV230 – Tranh đính đá

Tên tranh: Nét Đẹp Thiếu Nữ
Kích thước: 50 x 72 cm
¥251

LV226 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 50 x 64 cm
¥255

LV210 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tình Yêu Vĩnh Cửu
Kích thước: 110 x 50 cm
¥373

LV151 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lộc
Kích thước: 53 x 71 cm
¥258