LV363 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Bên Sen
Kích thước: 50 x 75 cm
¥266

LV3293 – Tranh Thêu

Tên tranh: Phúc Đẳng Hà Sa
Kích thước: 88 x 62 cm
¥182

LV3278 – Tranh Thêu

Tên tranh: Gia hòa vạn sự hưng
Kích thước: 132 x 60 cm
¥198

LV3251 – Tranh Thêu

Tên tranh: Phúc - Lộc - Thọ
Kích thước: 102 x 60 cm
¥152

LV3230 – Tranh Thêu

Tên tranh: Cửu ngư quần hội
Kích thước: 150 x 70 cm
¥293

LV246 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hương Sen
Kích thước: 50 x 90 cm
¥335