LV3176 – Tranh thêu

Tên tranh: Gia đình
Kích thước: 74 x 39 cm
¥93

LV3164 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 60 x 38
¥83

LV3144 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 64 x 43 cm
¥88

LV3142 – Tranh thêu

Tên tranh: Cha Mẹ
Kích thước: 72 x 39 cm
¥82

LV3121 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 66 x 43 cm
¥85

LV3118 – Tranh thêu

Tên tranh: Cát tường
Kích thước: 79 x 47 cm
¥116

LV3117 – Tranh thêu

Tên tranh: Phát
Kích thước: 69 x 50 cm
¥99

LV3116 – Tranh thêu

Tên tranh: Cha Mẹ
Kích thước: 60 x 42 cm
¥85

LV3110 – Tranh thêu

Tên tranh: Phú quý bình an
Kích thước: 66 x 41 cm
¥85

LV3047 – Tranh thêu

Tên tranh: Hoa hồng
Kích thước: 50 x 59 cm
¥121

LV3040 – Tranh thêu

Tên tranh: Hoa Ngọc Lan Tím
Kích thước: 58 x 43 cm
¥96

LV3038 – Tranh thêu

Tên tranh: Tứ Quý (Sen Hạc)
Kích thước: 119 x 59 cm
¥196

LV3037 – Tranh thêu

Tên tranh: Bình yên hạnh phúc
Kích thước: 104 x 59 cm
¥205

LV3032 – Tranh thêu

Tên tranh: Giỏ Hoa
Kích thước: 55 x 43 cm
¥92

LV3026 – Tranh thêu

Tên tranh: Xuận hạ thu đông
Kích thước: 125 x 85 cm
¥278

LV3018 – Tranh thêu

Tên tranh: Ngọc lan khoe sắc
Kích thước: 120 x 58 cm
¥188

LV3010 – Tranh thêu

Tên tranh: Hoa hồng
Kích thước: 67 x 45 cm
¥93

LV3009 – Tranh thêu

Tên tranh: Hoa hồng
Kích thước: 67 x 43 cm
¥93

LV3008 – Tranh thêu

Tên tranh: Mùa xuân ấm áp
Kích thước: 132 x 62 cm
¥259

LV3007 – Tranh thêu

Tên tranh: Mùa xuân ấm áp
Kích thước: 84 x 43 cm
¥109

LV3006 – Tranh thêu

Tên tranh: Con đường tình yêu
Kích thước: 132 x 62 cm
¥259

LV3005 – Tranh thêu

Tên tranh: Con đường tình yêu
Kích thước: 100 x 55 cm
¥160

LV3001-(02-03-04) Bộ Tứ Quý – Tranh thêu

Tên tranh: Xuận hạ thu đông
Kích thước: 40 x 100 cm
¥440

LV238 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiên nhiên kỳ vĩ
Kích thước: 180 x 90 cm
¥1.020

LV229 – Tranh đính đá

Tên tranh: Giỏ Hoa
Kích thước: 67 x 50 cm
¥258

LV227 – Tranh đính đá

Tên tranh: Rừng Hoa Anh Đào
Kích thước: 100 x 60 cm
¥370

LV225 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa Khoe Sắc
Kích thước: 50 x 60 cm
¥251