LV216 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đồng Hồ Hoa Hồng Đỏ
Kích thước: 75 x 45 cm
¥235