LV3111 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 75 x 40 cm
¥96

LV094 – Tranh đính đá

Tên tranh: Uyên Ương Hạnh Phúc
Kích thước: 75 x 50 cm
¥363

LV093 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hạnh Phúc
Kích thước: 64 x 50 cm
¥245