LV363 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Bên Sen
Kích thước: 50 x 75 cm
¥266

LV3197 – Tranh Thêu

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 43 x 63 cm
¥99

LV3186 – Tranh Thêu

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 43 x 54 cm
¥90

LV250 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 50 x 75 cm
¥288

LV243 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Ôm Hoa
Kích thước: 50 x 60 cm
¥238

LV058 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thanh Xuân Tươi Đẹp
Kích thước: 65 x 50 cm
¥248