LV250 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 50 x 75 cm
¥288

LV243 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Ôm Hoa
Kích thước: 50 x 60 cm
¥238

LV058 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thanh Xuân Tươi Đẹp
Kích thước: 65 x 50 cm
¥248