LV058 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thanh Xuân Tươi Đẹp
Kích thước: 65 x 50 cm
¥248