LV358 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phú quý bình an
Kích thước: 117 x 58 cm
¥426

LV3279 – Tranh Thêu

Tên tranh: Gia đình
Kích thước: 63 x 37 cm
¥78

LV3242 – Tranh Thêu

Tên tranh: Phú quý bình an
Kích thước: 154 x 73 cm
¥282

LV3232 – Tranh Thêu

Tên tranh: Cha Mẹ
Kích thước: 47 x 65 cm
¥92

LV3231 – Tranh Thêu

Tên tranh: Cha Mẹ
Kích thước: 46 x 65 cm
¥88