LV377 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bồng Lai Tiên Cảnh
Kích thước: 150 x 84 cm
¥846