LV3167 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 66 x 35 cm
¥87

LV3163 – Tranh thêu

Tên tranh: Phú Quý Mãn Đường
Kích thước: 74 x 39 cm
¥111

LV3162 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 65 x 38 cm
¥92

LV3161 – Tranh thêu

Tên tranh: Phu thê viên mãn
Kích thước: 88 x 38 cm
¥119

LV3140 – Tranh thêu

Tên tranh: Đức mẹ maria bồng con
Kích thước: 40 x 52 cm
¥70

LV3121 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 66 x 43 cm
¥85

LV3058 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 92 x 50 cm
¥138

LV3057 – Tranh thêu

Tên tranh: Cha Mẹ
Kích thước: 91 x 50 cm
¥138

LV3042 – Tranh thêu

Tên tranh: Cửu ngư quần hội
Kích thước: 99 x 55 cm
¥166

LV3019 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 67 x 43 cm
¥99

LV3018 – Tranh thêu

Tên tranh: Ngọc lan khoe sắc
Kích thước: 120 x 58 cm
¥188

LV298 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Hồng Vàng
Kích thước: 50 x 60 cm
¥276

LV280 – Tranh đính đá

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 110 x 50 cm
¥445

LV250 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 50 x 75 cm
¥288

LV238 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiên nhiên kỳ vĩ
Kích thước: 180 x 90 cm
¥1.020

LV235 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa khai phú quý
Kích thước: 111 x 50 cm
¥400

LV230 – Tranh đính đá

Tên tranh: Nét Đẹp Thiếu Nữ
Kích thước: 50 x 72 cm
¥251

LV226 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 50 x 64 cm
¥255

LV218 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thanh Xuân Tươi Đẹp
Kích thước: 146 x 70 cm
¥460

LV217 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thanh Xuân Tươi Đẹp
Kích thước: 145 x 69 cm
¥476

LV216 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đồng Hồ Hoa Hồng Đỏ
Kích thước: 75 x 45 cm
¥235

LV213 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phú Quý Cát Tường
Kích thước: 50 x 90 cm
¥366

LV212 – Tranh đính đá

Tên tranh: Uyên Ương Hạnh Phúc
Kích thước: 50 x 90 cm
¥380

LV211 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cát Tường Như ý
Kích thước: 90 x 60 cm
¥385

LV167 – Tranh đính đá

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 78 x 40 cm
¥248

LV163 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phú Quý Mãn Đường
Kích thước: 88 x 46 cm
¥306

LV162 – Tranh đính đá

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 77 x 45 cm
¥248